Lidingö kommunLidingö kommun, eller Lidingö stad, är en av kommunerna som ingår i Stockholms län. Kommunens centralort är Lidingö. Förutom ön Lidingö omfattar kommunen också ett antal kringliggande ögrupper, så som exempelvis Duvholmen, Strömsö, Fjäderholmarna, Stora och Lilla Bergholmen och Svanholmen. Lidingö kommun är belägen i landskapet Uppland och är en del av Stockholms inre skärgård. Kommunen gränsar i söder och sydväst till Nacka kommun, i norr och öster till Vaxholms kommun och i nordväst till Danderyds kommun.

Historia

Det som idag utgör Lidingö sammanfaller i huvudsak med Lidingö socken där också Lidingö landskommun bildades i samband med kommunreformen 1862. År 1910 ombildades Lidingö landskommun till Lidingö köping, vilken i sin tur ombildades till Lidingö stad år 1926. Vid kommunreformen 1971 bildades Lidingö kommun genom en ombildning av Lidingö stad, men då utan ön Tranholmen som då kom att överföras till Danderyds kommun.

Lidingö är en av 14 kommuner i Sverige som kallar sig för stad istället för kommun. Lidingö är en gammal kulturbygd som har varit bebodd ända sedan 600-talet. Under närmare 300 år ingick Lidingö som en del av Djurholms gods, som ägdes av ätten Banér, men 1774 separerades ön från Djursholm och de 25 gårdarna på ön såldes till förmögna Stockholmare. Sin första bro till fastlandet fick Lidingö 1803 och det var detta som blev startskottet för att Lidingö skulle utvecklas från jordbruksbygd till en modern villastad. Ytterligare förbättrade kommunikationer, så som tunnelbanestationen vid Ropsten och den stora bron som byggdes 1971, har gjort att befolkningen på Lidingö ökat ytterligare.

Om Lidingö

Lidingö har ända sedan början av 1900-talet haft en profil mot friskvård, hälsa och friluftsliv. Redan när villastaden byggdes lockade tomtförsäljarna med ”friskt liv, friluftsliv och kontakt med naturen”. Idag sätter kommunen fortfarande hälsa, friskvård och friluftsliv i centrum. Exempelvis anordnas varje år världens största terränglopp, Lidingöloppet, liksom seglartävlingen Lidingö Runt. I Lidingö finns också Riksidrottsförbundets utvecklingscentrum Bosön som varje år lockar mängder med hälsointresserade till sina kurser och fortbildningar. Dessutom är Lidingö den tätort i landet som har högst andel grönyta, hela 72 procent av markytan. Lidingös kommunvapen består av ett vikingaskepp i guld i en blå sköld. Det fastställdes för Lidingö stad 1927 och togs sedan över av kommunen 1974.

Sevärdheter i Lidingö kommun

På Lidingö finns många fina hus som ursprungligen uppförts som praktfulla sommarhus. Vill du besöka dem hittar du boende på Hotell Lidingö. Ett exempel är Foresta som är ett av Lidingös mest kända byggnadskomplex från tidigt 1900-tal, och Villa Högberga som är Lidingös största privata villa uppförd på 1910-talet. Numera används villan som konferensgård. Millesgården, konstnären Milles gamla hem, är ett konstmuseum som också har en intressant skulpturpark. Lidingö naturreservat, Elfsviks lantbruksgård och markområde, Kottlasjön och golfbanan vid Sticklinge lockar många som vill njuta av rekreation, natur och friluftsliv. Lidingö kyrka som uppfördes 1623, runhällen vid Askrikevägen och Lidingö museum är andra platser som är väl värda ett besök.